Phá thai bằng thuốc nhằm hoàn thành sảy thai sớm hoặc chấm dứt thai kỳ không mong muốn. Bạn cũng có thể quyết định bỏ thai bằng thuốc nếu như bạn đang gặp hiện tượng y tế khiến vấn đề tiếp tục có bầu đe dọa nghi ... もっと読む